Recenzenci rocznika 2023

prof. dr hab. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Maria Biolik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Doc. PhDr Irena Bogoczová, Ostravská Univerzita

dr hab. Iwona Burkacka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Halszka Górny, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Mirosław Jankowiak, Instytut Słowiański Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga

проф. Євгенія А. Kapпiлoвcькa, Інститут української мови Національної академії наук України

dr hab. Alina Kępińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

dr Anna Kisiel, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia 

prof. dr hab. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Renata Kucharzyk, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Marek Łaziński, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Ewa Masłowska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

prof. dr. Thomas Menzel, Serbski institut / Sorbisches Institut, Budyšin / Bautzen, Niemcy

prof. dr hab. Tomasz Mika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Włodzimierz Moch, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Aleksandra Niewiara, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Marceli Olma, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Błażej Ossowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Kaźmierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Anna Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Magdalena Pastuchowa, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Adam Przepiórkowski, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Lidia Przymuszła, prof. Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Janusz Rieger, Wydział „Artes Liberales“ Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Artur Rejter, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Katarzyna Sicińska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Jan Sokołowski, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Joanna Szadura, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Radosław Święciński, Associate professor, Amsterdam University of Applied Sciences

prof. dr hab. Anna Tyrpa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Tomasz Woźniak prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Uniwersytet Warszawski