Redakcja

prof. dr hab. Maciej Rak (redaktor naczelny)

dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ 

dr Anna Czelakowska

dr Tomasz Kurdyła (sekretarz redakcji)

 

prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (1952–2019) (redaktor honorowy)