O czasopiśmie

Czasopismo „LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcony zagadnieniom języka i językoznawstwa” ukazuje się od 2006 r. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym LV był Mirosław Skarżyński.

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna.

ISSN 1896-2122

Indeksowanie w bazach

Czasopismo notowane na listach: ERIH, ERIH Plus, IC Journal Master List.

Czasopismo indeksowane w bazach: Scopus, CEEOL, CEJSH, Pol-index, Bibliography of Slavic Linguistics BrillOnline.

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

Punktacja MNiSW: 70 punktów.