INFORMACJE OGÓLNE

  1. W czasopiśmie „LingVaria” publikujemy artykuły z zakresu językoznawstwa (głównie językoznawstwa polonistycznego, a także dotyczące ogólniejszych zagadnień lingwistycznych, jednak pod warunkiem, że ich materiałem egzemplifikacyjnym jest również polszczyzna).
  2. Przyjmujemy artykuły napisane po polsku i w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski).
  3. Nie publikujemy materiałów takich jak recenzje i sprawozdania.
  4. Redakcja rezerwuje sobie prawo zamawiania tekstów jubileuszowych i wspomnieniowych.
  5. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 27 000 znaków (ze spacjami). Wskazany limit dotyczy pełnego tekstu, z przypisami i bibliografią oraz streszczeniami.
  6. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania zbyt długich tekstów, jak również nieprzyjęcia tekstu w innej postaci niż tu określona.
  7. Artykuły doktorantów przeznaczone do działu „Debiuty naukowe” przyjmujemy wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez opiekunów naukowych (opiekun przesyła mailem na adres redakcji opinię o artykule).
  8. Każdy autor otrzymuje jeden egzemplarz tomu, w którym zamieścił swój artykuł. Nie przewiduje się nadbitek artykułów