LINGVARIA 2014 NR 2(18)

pobierz >>

Spis treści

 

Maciej Grochowski: Pożegnanie Profesora Romana Laskowskiego…

Krystyna Kowalik:  Prof. dr hab. Roman Laskowski (17 II 1936 – 21 VI 2014)

Zagadnienia ogólne

Beata Drabik-Frączek; Aneta Załazińska: Komunikologia –  zarys teoretyczny i problemy praktyczne w świetle kształcenia kompetencji komunikacyjnych

Michał Hrabia: Wstęp do obiektowej analizy czasownika aller w konstrukcjach z określnikami temporalnymi dla celów tłumaczenia automatycznego francusko-polskiego

Andrzej Kominek: Zakłócenia w dziedzinie podobieństwa w komunikacji językowej osób z autyzmem – i co z tego wynika

Piotr Rybka: Jak badać samogłoski metodami akustycznymi? Propozycja metody opartej na względnych częstotliwościach formantowych oraz modelu samogłosek podstawowych. Cz. I

Polszczyzna współczesna

Donata Ochmann: Czy fajny jest fajny? Współczesne leksemy młodzieżowe
o znaczeniu ‘taki, który mi się (bardzo) podoba'

 

Marcin Zabawa: O internetowych ciasteczkach

Polszczyzna historyczna

Dorota Rojszczak-Robińska: Teologia w służbie językoznawstwa – nowe perspektywy w badaniach nad najstarszymi polskimi tekstami ...

Kinga Tutak: Raczył Łukasza Górnickiego w świetle teorii kultury języka autora Dworzanina polskiego

Badania nad bilingwizmem

Bronisława Ligara: Bilingwizm w tekście zapisany. Część II. Wykładniki transkodowe w tekście. Gatunki

Językoznawstwo konfrontatywne

Wanda FijaŁkowska: Le préfixoïde – un outil de description morphologique et élément du système de la langue française et polonaise

Etymologia

Rolandas Kregždys: Методика и критерии идентификации полонизмов литовского языка

Dialektologia

Justyna Garczyńska: Projekt akustycznej bazy danych gwar mazowieckich

Etnolingwistyka

Olga Kielak: Koza i kozioł w polskich przysłowiach oraz wyrażeniach przysłowiowych. Jeden czy dwa językowo-kulturowe obrazy zwierząt?

Z przeszłości językoznawstwa

Mirosław Skarżyński: „W jaki sposób wzmocnić u nas językoznawstwo?". Lingwistyka polska w wypowiedziach uczonych z lat 1918–1919

Ludwika Szelachowska-Winiarzowa: Ulotne  interpretacje,  wieczne  zapisy. Doświadczenia leksykografa przy opracowywaniu nazw przyrodniczych do suplementu Słownika staropolskiego

Polemika

Elżbieta Muskat-Tabakowska: Pies wierny, ale uciążliwy, czyli rzecz o metaforze (Leśmiana i nie tylko)

Wacław Cockiewicz: O wierności i uciążliwości, a o metaforze całkiem przy okazji (odpowiedź na krytykę pani profesor Elżbiety Muskat-Tabakowskiej)

Debiuty naukowe

Katarzyna Potępa: Realizacja grup tš, w języku inteligencji wiejskiej (na przykładzie wsi podsądeckich)

Habilitacje i doktoraty na Wydziale Polonistyki UJ w roku akademickim 2013/2014